Call us  27360.31338

80100 Κύθηρα
Ελλάδα

Διαβούλευση για παραγωγή Pellet

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (PELLETS) ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
• Έναρξη διαβούλευσης: Δευτέρα, 19-11-2012
• Λήξη διαβούλευσης: Κυριακή, 16-12-2012 (23:59)
• Αποστολή προτάσεων, γνωμών, απόψεων κ.λπ. με email στο: info@eghorios.gr
Φίλε Κυθήριε και Αντικυθήριε, κάτοικε και επισκέπτη του νησιού,

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας ξεκινάει μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του νησιού δημόσια διαβούλευση, μέσα από την οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας – φορέων, οργανώσεων και φυσικά των απλών πολιτών – για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει. Πεποίθηση της Επιτροπής είναι ότι, πέραν της προστασίας και διαφύλαξης της Εγχώριας Περιουσίας, η αναπτυξιακή διάσταση είναι εξόχως σημαντική, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου ένα μικρό νησί όπως τα Κύθηρα οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, τόσο για υγιείς, βιώσιμες και περιβαλλοντικά ορθές δραστηριότητες, όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη.
Η Επιτροπή μας προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών καθώς και σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές μελετητικές ενέργειες (χωροθέτηση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κλπ) σχετικά με την δημιουργία στα Κύθηρα Μονάδας Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων (pellets). Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του αδρανούς δασικού πλούτου αλλά και των πρώτων υλών που υπάρχουν στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα.
Τα pellets είναι η πλέον σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη λύση στη θέρμανση, με πολύ χαμηλό κόστος και με σχεδόν μηδενικά απόβλητα καύσης. Τα pellets προκύπτουν ύστερα από ειδική επεξεργασία της ύλης που υπάρχει στα δάση (ξερά φύλλα, φερτές ύλες, πευκοβελόνες κτλ) αλλά και μέσω της επιλεκτικής υλοτόμησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.
Με αυτόν τον τρόπο μέσα από τον καθαρισμό των δασικών εκτάσεων των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη προστασία της χλωρίδας και της πανίδας μας και, ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία καθώς η υλοποίηση της μονάδας θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική πρόσοδο προς όφελος των κατοίκων των νησιών μας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα μπορούσαν να συμπράξουν πέραν του ενός φορείς, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, π.χ. θα μπορούσε να γίνει με σύμπραξη της Εγχωρίου, του Δήμου, της Μητρόπολης, Συλλόγων και Οργανώσεων, αλλά και απλών πολιτών μέσω μιας αναπτυξιακής σύμπραξης. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, αυτή θα μπορούσε να προκύψει μέσα από διάφορες πηγές, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ΣΔΙΤ, οι πόροι της ΕΕ απευθείας από τις Βρυξέλλες, καθώς και ιδιωτικοί επιχειρηματικοί πόροι. Ωστόσο, πρέπει πριν από οτιδήποτε να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, τη δαπάνη για τις οποίες θα αναλάβει η Επιτροπή μας.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή μας με το υπ΄αρίθμ Ε16/16/180/26-09-2012 έγγραφό της προς το Δήμο ζητεί και τη γνώμη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, καθώς όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή «στην προσπάθειά μας αυτή επιθυμούμε να έχουμε και τη συμπόρευση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου». Ευελπιστούμε ο Δήμος να μας στείλει τις απόψεις του σύντομα.

Τι είναι η Βιομάζα

Ορισμός Βιομάζας
Η βιομάζα αποτελεί μία ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που βρίσκεται αποθηκευμένη στο οργανικό και βιολογικό υλικό των ζώντων οργανισμών (φυτικών και ζωικών). Βιομάζα είναι κάθε οργανική ύλη (οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό) και αποτελεί το πιο υποσχόμενο απόθεμα της γης. Η βιομάζα παρέχει όχι μόνο τροφή αλλά επίσης ενέργεια, υλικά οικοδόμησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρμακα και χημικά. Η πιο συνήθης ενεργειακά εκμεταλλεύσιμη μορφή της βιομάζας είναι η στερεή βιομάζα. Δηλαδή κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Η στερεή βιομάζα είναι η παλιότερη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, καθότι έχει χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς από τη στιγμή που το είδος μας ανακάλυψε τη φωτιά. Για εκατομμύρια χρόνια, οι άνθρωποι έκαιγαν ξύλα για να θερμάνουν το σπίτι τους και να μαγειρέψουν την τροφή τους.
Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ακτινοβολία μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και την αποθηκεύουν ενόσω αναπτύσσονται με τη βοήθεια νερού και μεταλλικών στοιχείων. Η αποθηκευμένη αυτή μορφή ενέργειας μπορεί στην συνέχεια να μετατραπεί σε διάφορες μορφές ωφέλιμης ενέργειας, όπως θερμότητα και ηλεκτρισμός. Η ενέργεια που προκύπτει από τη βιομάζα είναι γνωστή και ως «βιοενέργεια».

Μορφές Βιομάζας και Παραγόμενα Προϊόντα
Υπάρχουν διάφορες μορφές βιομάζας, όπως υπολείμματα καρπών (π.χ. τσόφλια αμυγδάλων και καρυδιών, ελαιοπυρηνόξυλο), ξυλουργικά και δασικά υπολείμματα και παραπροϊόντα (π.χ. πριονίδι, ροκανίδι, τρίμματα και αποκόμματα πριστής ξυλείας), κλαδέματα δεντροκαλλιεργειών, στελέχη αγροτικών καλλιεργειών (π.χ. άχυρo, σανό, ρυζοφλοιοί, βαμβακιές, αμπελόκλαδα, στελέχη αραβοσίτου), ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. αγριαγκινάρα, μίσχανθος, σακχαρούχος σόργος, ευκάλυπτος, καλάμι, ιτιά) ή ακόμη οργανικά απορρίμματα ζωικών οργανισμών. Όλα τα υλικά αυτά μπορούν να μετατραπούν σε βιοενέργεια μέσω διαφορετικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι είτε θερμοχημικές (π.χ. καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) είτε βιοχημικές (π.χ. αλκοολική ζύμωση, αερόβια χώνευση, αναερόβια χώνευση). Τα προϊόντα αυτών των διαδικασιών μπορεί να είναι στερεά καύσιμα (γνωστά ως «βιοκαύσιμα») για ανάγκες θέρμανσης και ηλεκτρισμού, αέρια καύσιμα (π.χ. μεθανόλη) πάλι για τις ανάγκες θέρμανσης ή ηλεκτρισμού, υγρά καύσιμα (π.χ. βιοαιθανόλη ή βιοντήζελ) για χρήση στις μεταφορές ή ακόμη και εδαφοβελτιωτικά προϊόντα (π.χ. κομπόστ ή χούμους).

Δυναμικό Βιομάζας
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΚΑΠΕ (Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), η βιομάζα που παράγεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι περιέχει δεκαπλάσια ενέργεια αυτής που χρειάζεται η ανθρωπότητα στο ίδιο διάστημα. Από την τεράστια αυτή ενεργειακή δεξαμενή αξιοποιείται σήμερα μία πολύ μικρή ποσότητα που καλύπτει μόλις το 1/7 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το σύνολο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια τόνους υλικού, ποσότητα που αντιστοιχεί ενεργειακά περίπου στο 30% της ετήσιας καταναλισκόμενης ποσότητας πετρελαίου στη χώρα μας. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών, εκτιμάται ότι μπορεί να παραχθεί ενέργεια ισοδύναμη με 5 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου), δηλ. το 50% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στη χώρα μας. Επομένως, γίνεται σαφές ότι, ακόμη και αν αξιοποιηθούν εν μέρει μόνο οι δυνατότητες συλλογής πρωτογενούς βιομάζας σε συνδυασμό με την σταδιακή ανάπτυξη των ενεργειακών φυτών, μπορεί να προκύψει σημαντικότατο όφελος από την εξοικονόμηση εισαγόμενου πετρελαίου για τη χώρα μας.

Τι είναι τα Pellets

Ορισμός των Pellets
Τα PELLETS (ελληνικά: πελλέτες ή συσσωματώματα ή σύμπηκτα) αποτελούν συμπιεσμένη βιομάζα με μηχανικά μέσα σε μορφή μικρών κυλίνδρων που προορίζονται για ενεργειακή αξιοποίηση.
Τυπικές διαστάσεις των pellets που συνηθίζονται είναι από 1-3 cm σε μήκος και από 6-10 mm σε διάμετρο. Εναλλακτικά μπορούν να παραχθούν και σε μορφή μικρών συμπαγών «τούβλων» διαφόρων σχημάτων, οπότε και ονομάζονται μπρικέτες (briquettes).
Το ενεργειακό περιεχόμενο των pellets σε επίπεδο υγρασίας κάτω του 10% κυμαίνεται μεταξύ 16-19 MJ/kg ανάλογα προς το είδος της πρώτης ύλης, πράγμα που χονδρικά σημαίνει ότι 2 κιλά pellets αντιστοιχούν ενεργειακά σε 1 λίτρο πετρελαίου.
Πρώτες ύλες των pellets μπορεί να αποτελούν δασικά υπολείμματα, υποπροϊόντα ξυλουργικών εργοστασίων και πριστηρίων, κλαδοδέματα, άχυρο, υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών, ελαιοπυρηνόξυλο και ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. αγριαγκινάρα, μίσχανθος, καλάμι, ιτιά, κ.λ.π.). Pellets που προέρχονται από δασικά και ξυλουργικά υπολείμματα είναι γνωστά ως wood-pellets, ενώ εκείνα που προκύπτουν από αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακές καλλιέργειες είναι γνωστά και ως agro-pellets ή agri-pellets.

Χρήσεις και Πρότυπα Ποιότητας των Pellets
Τα pellets χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένο καύσιμο για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς επίσης και πρώτη ύλη σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης. Ανάλογα με την τελική τους χρήση και την προέλευση των πρώτων υλών, υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές.

Πως παράγονται τα pellets
Η διαδικασία παραγωγής των pellets περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1o Στάδιο – Παραλαβή και Προ-κατεργασία της πρώτης ύλης: Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της πρώτης ύλης που παραλαμβάνεται στο εργοστάσιο, χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα, όπως τεμαχιστές ξυλείας, σπαστήρες κλαδοδεμάτων ή αχυρόμπαλων και μικροθρυμματιστές που προετοιμάζουν την πρώτη ύλη σε μορφή τεμαχιδίων μέγιστης μέσης διαμέτρου 3cm ή ακόμη και απευθείας σε πριονίδι. Τη διαδικασία προ-επεξεργασίας των πρώτων υλών συμπληρώνουν συχνά μεταφορικές και ανυψωτικές διατάξεις για περισσότερη αυτοματοποίηση.
2o Στάδιο – Ξήρανση: Όταν η πρώτη ύλη αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος, προωθείται προς το ξηραντήριο βιομάζας με σκοπό τη μείωση της υγρασίας σε ένα εύρος μεταξύ 10-15% που είναι και το απαιτούμενο επίπεδο πριν ξεκινήσει η διαδικασία πελλετοποίησης. Το κόστος ξήρανσης καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 28-35%) του συνολικού κόστους παραγωγής του εργοστασίου, οπότε είναι επιβεβλημένη η χρήση υπολειμμάτων βιομάζας που δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε ποιοτικά pellets για την τροφοδοσία του καυστήρα του ξηραντηρίου.
3o Στάδιο – Άλεση: Αμέσως μετά την ξήρανση, τα μικροτεμαχίδια πρώτης ύλης αλέθονται με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων σφυρόμυλων και παίρνουν τη μορφή πριονιδιού-πούδρας μέσης διαμέτρου < 5mm, ενώ παράλληλα το υλικό απαλλάσσεται από μεταλλικά αντικείμενα μέσω διαχωριστή μετάλλων.
4o Στάδιο – Πελλετοποίηση: Πριν τη διαδικασία της συμπίεσης για πελλετοποίηση, είναι απαραίτητη η παροχή 1-2% υγρασίας υπό μορφή ατμού (conditioning) και στην συνέχεια το υλικό θερμαίνεται στους 70-80°C, ώστε να απελευθερωθεί η λιγνίνη του ξύλου και να λειτουργήσει ως συνεκτικό υλικό για τη σταθερότητα των παραγόμενων wood pellets. Για τα agro pellets, τα οποία δεν διαθέτουν λιγνίνη μπορεί να χρησιμοποιηθούν φυσικά συνδετικά υλικά, όπως το άμυλο. Κατά την συμπίεση της προετοιμασμένης πούδρας η πρέσσα συμπιέζει το υλικό μέσα από διάτρητη μεταλλική μήτρα κατάλληλης σκληρότητας, από την οποία εξέρχονται τα pellets. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μητρών: η μήτρα επίπεδου τύπου (flat type die) και η μήτρα τύπου δακτυλίου (ring type die). Ο επίπεδος τύπος μήτρας συναντάται σε μηχανές πελλετοποίησης μικρότερης παραγωγικής δυναμικότητας (συνήθως μέχρι 1 τόνο/ώρα). Σύμφωνα με αυτήν την τυπολογία, ένα ζευγάρι ράουλα περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από μία στρογγυλή επίπεδη μήτρα με οπές ανάλογης διαμέτρου προς το επιθυμητό τελικό προϊόν σε απόσταση μερικών δεκάτων του χιλιοστού από την επιφάνεια της μήτρας. Κατ’αυτόν τον τρόπο, συμπαρασύρεται το υλικό και συμπιέζεται μέσω των οπών. Στην περίπτωση της μήτρας τύπου δακτυλίου, που χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπάρχουν μικρές ρόδες που κινούνται στην εσωτερική περιφέρεια της μήτρας και εξωθούν τα συμπιεσμένα pellets προς τα έξω μέσω των οπών που διαθέτει η μήτρα στην περιφέρειά της. Ανάλογα με τη διάμετρο των κυλιδρικών οπών στη μήτρα, προκύπτει και η διάμετρος των τελικών προϊόντων. Η συνηθέστερη διάμετρος pellets για σόμπες και καυστήρες οικιακής θέρμανσης είναι τα 6 mm, ενώ για καυστήρες βιομηχανικής χρήσης μπορούν να έχουν εφαρμογή pellets διαμέτρου 8 και 10 mm.
5o Στάδιο – Ψύξη: Τα ζεστά και ελαστικά pellets που εξέρχονται από τις πρέσσες συμπίεσης μεταφέρονται σε συσκευή ψύξης για να αποκτήσουν τη θερμοκρασία χώρου. Η ψύξη αυξάνει την αντοχή των pellets και μειώνει τον σχηματισμό σκόνης κατά τη διαχείριση και αποθήκευση. Στη συνέχεια τα pellets κοσκινίζονται, ώστε να ανακυκλωθεί η πλεονάζουσα σκόνη πίσω στην παραγωγική διαδικασία.
6o Στάδιο – Συσκευασία και Αποθήκευση: Μετά τη διαδικασία ψύξης και κοσκινίσματος τα pellets μεταφέρονται (συνήθως με τη βοήθεια αναβατορίου) προς ένα υπερυψωμένο σιλό ετοίμων προϊόντων απ’όπου ζυγίζονται και συσκευάζονται είτε σε μεμονωμένους σάκους των 15 ή 20 κιλών για πελάτες οικιακής θέρμανσης είτε σε μεγάλους σάκους των 500-1000 κιλών για βιομηχανικούς πελάτες.

Η υλοποίηση μιας Μονάδας Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων, γίνεται μετά από αδειοδοτική διαδικασία που περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες:

1. Μελέτη διάθεσης αποβλήτων.
2. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) ή/και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
3. Εργασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (απόκτηση Ε.Π.Ο.).
4. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
5. Σύνταξη φακέλου για την απόκτηση της Άδειας Εγκατάστασης του εργοστασίου.
Μια τυπική Μονάδα Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων εγκαθίσταται σε κτίριο μικρότερο των 500τ.μ.

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την καύση βιοκαυσίμων pellets για οικιακή, μικροεπαγγελματική και βιομηχανική χρήση είναι πολλαπλά:

1. Προέλευση από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά: Τα pellets προέρχονται από βιομάζα που αποτελεί ανανεώσιμη στη φύση ύλη και η ενέργειά της, γνωστή ως βιοενέργεια, αποτελεί ουσιαστικά αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

2.Ουδέτερος κύκλος διοξειδίου άνθρακα: Το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μέσω της καύσης των pellets έχει ήδη απορροφηθεί κατά τη διάρκεια ζωής της βιομάζας από την οποία προέκυψαν (διαδικασία γνωστή και ως «ουδέτερος κύκλος διοξειδίου του άνθρακα»).

3. Προστασία περιβάλλοντος: Η βιώσιμη διαχείριση των δασών και της αγροτικής γης μέσω της βιομηχανίας βιομάζας αποτρέπει την απόθεση εκατομμυρίων τόνων αγροτικών και δασικών αποβλήτων στις χωματερές, καταργεί τις παράνομες ανοικτές εστίες καύσης, περιορίζει τις πυρκαγιές και αντισταθμίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων που απελευθερώνουν επικίνδυνα αέρια για την ατμόσφαιρα και παράγουν όξινη βροχή.

4. Σταθερή διαθεσιμότητα: Η βιομάζα από την οποία προέρχονται τα pellets δεν επηρεάζεται από τις συνήθεις αλλαγές που παρουσιάζονται στις κλιματολογικές συνθήκες και μπορεί να παρέχει μία σταθερή και αξιόπιστη ροή ενέργειας.

5. Αξιοποίηση τέφρας: Η τέφρα που προκύπτει από την καύση των pellets σε κατάλληλες πιστοποιημένες συσκευές κλάσης 3 αποτελεί χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό υλικό και λίπασμα για τα φυτά.

6. Ασύγκριτη υπεροχή έναντι καυσόξυλων: Τα pellets παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση κατά την καύση τους σε σχέση με τα καυσόξυλα, καθώς το ποσοστό υγρασίας που διαθέτουν και στάχτης που αφήνουν μετά την καύση είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερο.

Οικονομικά Οφέλη

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση βιοκαυσίμων pellets για οικιακή, μικροεπαγγελματική και βιομηχανική χρήση είναι σημαντικά:

1. Άφθονη τοπική παροχή καυσίμου: Τα βιοκαύσιμα προσφέρονται από την τοπική αγροτική και δασική γη και μπορούν να στρέψουν πολλούς νέους αγρότες και υλοτόμους της υπαίθρου στον τομέα της οργανωμένης και αποδοτικής συγκέντρωσης βιομάζας με σύγχρονα μηχανικά μέσα, προσφέροντας έτσι μία σημαντική διέξοδο από την ανεργία.

2. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Στην τοπική ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας (αγροτική παραγωγή ενεργειακών φυτών και καθαρισμούς δασών και περιαστικών αλσυλλίων). Μακροπρόθεσμα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, η αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία των βιοκαυσίμων, στις βιοτεχνίες κατασκευής καυστήρων και σομπών βιομάζας, σε νέους πιστοποιημένους εγκαταστάτες – θερμοϋδραυλικούς, σε εταιρίες διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης βιοκαυσίμων, σε σταθμούς ηλεκτροπραγωγής και συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού από βιομάζα.

3. Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα: Η βιομάζα για την παραγωγή pellets αποτελεί μία τοπικά διαθέσιμη ενεργειακή λύση που ενισχύει την εθνική μας οικονομία και ασφάλεια και μειώνει την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και τα οποία δεν ανανεώνονται.

4. Εξοικονόμηση πλέον του 50% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης: Η χρήση συστημάτων καύσης βιοκαυσίμων και κυρίως pellets παρέχει εξοικονόμηση στο κόστος οικιακής θέρμανσης μέχρι και 50% σε σχέση με συμβατικά ορυκτά καύσιμα, ενώ η αρχική επένδυση απόκτησης ενός νέου συστήματος καύσης βιομάζας μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε δύο (2) μόλις έτη (ανάλογα βέβαια και προς τη γεωγραφική θέση, την έκθεση του σπιτιού σε ανέμους, τη θερμομόνωση και το προφίλ λειτουργίας θέρμανσης από τον χρήστη).

5. Σταθερότητα τιμών συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα: Επειδή τα αποθέματα βιομάζας είναι ανανεώσιμα και δεν αποτελούν παράγωγα των ορυκτών καυσίμων, η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης βιομάζας έχει μεγάλη διασπορά και η παραγωγή βιοκαυσίμων πραγματοποιείται αποκεντρωμένα από πολλούς παραγωγούς διαφορετικών παραγωγικών μεγεθών, οι τιμές των στερεών βιοκαυσίμων και των pellets ειδικότερα δεν παρουσιάζουν τις απότομες μεταβολές και αυξήσεις που εμφανίζουν τα ορυκτά καύσιμα (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η δημιουργία στα Κύθηρα μιας τέτοιας μονάδας θα έχει για το νησί πολλαπλά οφέλη και σε μεγάλο μήκος χρόνου. Δεν θα είναι μια ανώφελη επένδυση χωρίς μελέτη και προοπτικές. Θα είναι μια μακρόπνοη οικονομική δραστηριότητα, απόλυτα ασφαλής, περιβαλλοντικά πιστοποιημένη που θα δημιουργήσει στο νησί πολλές θέσεις εργασίας και θα φέρει εισόδημα που θα διατίθεται προς όφελος του νησιού και των κατοίκων του. Προς το παρόν το ακριβές κόστος και το συγκεκριμένο όφελος της επένδυσης αυτής δεν μπορούν να προσδιοριστούν καθώς αυτά θα προκύψουν ύστερα από την εκπόνηση των σχετικών μελετών που προαναφέρθηκαν. Τα οφέλη όμως θα είναι πολύ ευρύτερα, καθώς τα δάση μας θα ανανεώνονται πλέον με φυσικό τρόπο, θα αποτρέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς μέσω του καθαρισμού και της επιλεκτικής υλοτόμησης και το νησί θα καταστεί πανευρωπαϊκό παράδειγμα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής ανοίγοντας το δρόμο σε νέες και βιώσιμες περιβαλλοντικές δράσεις.
Η Επιτροπή μας, αφού λάβει τις απόψεις και τις γνώμες της τοπικής κοινωνίας, των φορέων και οργανώσεων, θα τις αξιολογήσει και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειές της, καθώς μια τέτοια διαδικασία χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί. Εξυπακούεται ότι θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μείζον στόχος μας είναι το βιοκαύσιμο που θα παράγεται στα Κύθηρα να διατίθεται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για τους κατοίκους του νησιού, ώστε να υπάρξει σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο που πλέον κοστίζει πολύ ακριβά και έτσι το όφελος να διαχέεται άμεσα στην τοπική κοινωνία.

Προσκαλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το παρόν – αλλά κυρίως για το μέλλον – του νησιού να μας στείλουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό στο email της Επιτροπής info@eghorios.gr, μέχρι και την Κυριακή 16-12-2012 και ώρα 23:59. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις που θα λάβουμε, αρκεί να φέρουν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη τους, τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε αν κριθεί απαραίτητο να επικοινωνήσουμε μαζί του.

Για την Επιτροπή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. α. α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

diavoulefsi1112

One Response so far.

 1. Δημιουργία μονάδας παραγωγής συσσωματωμάτων ξηρής βιομάζας για καύση στα Κύθηρα: Απόψεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

  Η ενεργειακή χρήση βιομάζας αποτελεί μια από τις εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, η οποία με ορισμένες προϋποθέσεις παρουσιάζει σοβαρά περιβαλλοντικά οφέλη τόσο τοπικά όσο και ευρύτερα. Οι κυριότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι να μην προκαλείται υποβάθμιση άλλων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των εδαφών (ιδιαίτερα των δασικών) και το σύνολο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το πσύνολο της διεργασίας συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και κατανάλωσης του τελικού προϊόντος να μην υπερβαίνει τις αντίστοιχες εκπομπές από τη χρήση ορυκτών καυσίμων με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
  Από οικονομικής άποψης είναι επίσης σημαντικό το κόστος ανά μονάδα ενέργειας που παράγεται να είναι μικρότερο από αυτό της χρήσης άλλων πηγών ενέργειας ώστε η χρήση της να είναπι συμφέρουσα για τον καταναλωτή και συνεπώς οι σχετικές επενδύσεις αξιοποίησης της βιομάζας συμφέρουσες.

  Θεωρώντας ότι η εξεταζόμενη μονάδα θα αξιοποιεί κατά προτεραιότητα το σύνολο των υπολειμμάτων των γεωργικών καλλιεργειών τα οποία έτσι και αλλιώς είτε καίγονται στους αγρούς είτε χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα, εστιάζουμε στην επισήμανση ορισμένων αρχών που κατά την άποψή μας πρέπει να διέπουν την απόληψη βιομάζας από εκτάσεις με φυσική βλάστηση που στην πλειονότητά τους αποτελούν δάση και δασικές εκτάσεις. Για την αποφυγή υποβάθμισης των εκτάσεων αυτών και ιδιαίτερα των δασικών εδαφών και της βιοποικιλότητας είναι απαραίτητο:
  • οι τυχόν απολαμβανόμενες ποσότητες βιομάζας ανά μονάδα επιφάνειας και ανάλογα με τον δασικό τύπο να μην προκαλούν κινδύνους μείωσης της προσαύξησης των δασών και των δασικών εκτάσεων,
  • να μην αφαιρούν θρεπτικά στοιχεία από το δάσος, τις δασικές εκτάσεις και το έδαφος.
  • να μην θίγεται η αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης των τύπων οικοτόπων, ιδιαίτερα των τύπων οικοτόπων προτεραιότητας και
  • να μη θίγονται τα ενδιαιτήματα σπάνιων, προστατευόμενων και σε κίνδυνο ειδών πανίδας και χλωρίδας.

  Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του απαραίτητου σχεδιασμού της δασικής διαχείρισης, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθείται κατά την υλοποίηση έτσι ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, εφόσον απαιτούνται. Εφόσον από τον σχεδιασμό εκτιμηθεί ότι είναι δυνατή η απόληψη βιομάζας, η απόληψη της από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις είναι σκόπιμο να σχεδιασθεί ώστε ταυτόχρονα να επιτύχει:
  • Τη διάνοιξη πυκνών θαμνώνων και φρυγανώνων που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενδιαιτημάτων για είδη που επιθυμούν μικρά διάκενα σε κατάλληλα μεγέθη και αποστάσεις μεταξύ τους ή και διασυνδεμένα στις εκτάσεις των ξυλωδών ειδών. Αυτό βέβαια θα πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με τις ανάγκες ορισμένων ειδών ή ομάδων ειδών.
  • Μείωση της συνέχειας της καύσιμης ύλης μέσω της σχεδιασμένης διάνοιξης των θαμνώνων και των φρυγανώνων, κάτι που αφενός θα επιβραδύνει την εξάπλωση πυρκαγιών αφετέρου θα διευκολύνει την καταπολέμησή τους.
  • Μείωση της πυκνότητας της υποβλάστησης στα υψηλά δάση, στο ίδιο πνεύμα με τις διανοίξεις με τις ίδιες θετικές επιδράσεις για τη βιοποικιλότητα και τον έλεγχο των πυρκαγιών.

  Θεωρούμε φυσικά αυτονόητο ότι οι όποιες επεμβάσεις δεν θα αλλάξουν τον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων στις οποίες θα σχεδιασθούν οι επεμβάσεις και ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους θα γίνει σε σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και με την συνεργασία και επίβλεψη των αρμόδιων δασικών αρχών.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nineteen − 8 =